FOTOVOLTAICKÉ RIEŠENIA NA KĽÚČ PRE DOMÁCNOSTI

Fotovoltaické systémy slúžia na výrobu čistej elektriny pre vlastnú spotrebu rodinného domu. Sú obzvlášť vhodné pre plne elektrifikované domácnosti s vyššou spotrebou elektriny najmä počas dňa, ktoré využívajú napríklad elektrické kúrenie, tepelné čerpadlo, používajú cez deň klimatizáciu, bazénové čerpadlá a podobne. Pre domácnosti so zvýšenou spotrebou, najmä večer, máme v ponuke aj riešenia s batériou. Základom všetkých našich inteligentných systémov je technológia SolarEdge, ktorá poskytuje kompletný monitoring vašej elektrárne.

Nemecká kvalita

Používame kvalitné polykryštalické a monokryštalické panely nemeckých značiek s 25 ročnou zárukou na výkon a 15 ročnou zárukou na opotrebenie.

Špičkové meniče

Meniče SolarEdge s 12 ročnou základnou zárukou a 99 % účinnosťou patria medzi špičku na trhu. Každý menič je zároveň možné doplniť kedykoľvek o batériu.

Kompletný monitoring

Každé naše riešenie zahŕňa monitoring elektrárne pre smartfón a PC. Kompletný prehľad o výrobe, ako aj spotrebe elektriny, tak máte ihneď k dispozícii.

Inteligentné riešenia na kľúč

Pokiaľ je to technicky možné, navrhujeme systémy s najefektívnejším využitím elektriny z panelov na vlastnú spotrebu - najmä vďaka regulácii prebytkov na ohrev vody alebo akumuláciou do batérie.

Dotáciu vybavíme za vás

Štátny príspevok z programu Zelená domácnostiam II skracuje návratnosť investície. V prípade, že spĺňate podmienky na udelenie príspevku, do výšky až 1 500 €, radi vám pomôžeme  s jeho vybavením.

Zabezpečíme administratívu

Pred inštaláciou je nutné vykonať hneď niekoľko krokov, súvisiacich s fotovoltaikou, ktoré si vyžadujú administratívu a zaberajú čas. My vám tento čas ušetríme a všetku administratívu vybavíme za vás. 

PONUKA FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMOV

BEZBATÉRIOVÝ SYSTÉM

Riešenie bez batérie pozostáva z fotovoltaických panelov, optimizérov výkonu a striedača. Výstupná energia z panelov sa pomocou striedača, zapojeného do rozvodu, využíva na okamžité pokrytie spotreby zariadení. V prípade potreby sa dopĺňa elektrina zo siete. V budúcnosti je možné k riešeniu pripojiť aj fyzickú batériu. Priemerná cena riešenia  na kľúč vrátane inštalácie a monitoringu je v intervale 4 - 6 tis. € s DPH. Na riešenie je možné čerpať dotáciu do výšky 1 500 €.

Výhody nášho systému bez batérie:

 • nižšia obstarávacia cena
 • montáž 1 - 2 dni
 • priemerné využitie vyrobenej elektriny z fotovoltaických panelov cca 50 - 60 %
 • zníženie spotreby elektriny v domácnosti cca 30 - 40 %
 • možnosť doplnenia batérie v budúcnosti
 • špičková technológia výkonových optimizérov SolarEdge
 • monitoring celého systému, ako aj spotreby domácnosti v cene riešenia
 • 12 ročná záruka na menič SolarEdge, 12 rokov na nosnú konštrukciu, 25 rokov na výkon panelov

BATÉRIOVÝ SYSTÉM

Riešenie s batériou obsahuje batériový manažment a batériu typu li-ion. Prebytky energie, ktoré by inak neboli využité, sa ukladajú do batérie, z ktorej sa neskôr využívajú na krytie večernej alebo rannej spotreby elektriny. Batéria tak zabezpečuje čo najvyššiu mieru efektivity systému a zároveň poskytuje komplexné riešenie využitia slnečnej energie pre vlastnú spotrebu. Priemerná cena riešenia na kľúč vrátane inštalácie a monitoringu je v intervale 10 - 13 tis. € s DPH. Na riešenie je možné čerpať dotáciu do výšky 1 500 €. 

Výhody nášho systému s batériou:

 • komplexný fotovoltaický systém pre maximálnu vlastnú spotrebu 
 • montáž 2 - 3 dni
 • priemerné využitie vyrobenej elektriny z fotovoltaických panelov cca 80 - 90 %
 • zníženie spotreby elektriny v domácnosti cca 50 - 60 %
 • lítiová batéria LG CHEM RESU s kapacitou 7 alebo 10 kWh
 • špičková technológia výkonových optimizérov SolarEdge
 • monitoring celého systému, ako aj spotreby domácnosti v cene riešenia
 • bezkonkurenčná 12 ročná záruka na menič SolarEdge, 12 rokov na nosnú konštrukciu, 25 rokov na výkon panelov
 • záruka na batériu LG až 10 rokov

Praktické informácie pre záujemcov o fotovoltaiku

 • bežná montáž systému bez batérie trvá 1 deň, s batériou 2 dni
 • kompletný termín od podpisu zmluvy po dodanie a sprevádzkovanie diela závisí ale od rýchlosti reakcií distribučnej spoločnosti, bežne 30 až 90 dní (žiadosť o rezervovanie kapacity, žiadosť o pripojenie a výmenu elektromera)
 • monitoring fotovoltaického systému je dostupný na smartfón, tablet a PC
 • pre funkčnosť monitoringu je nutné wifi pripojenie v rodinnom dome
 • nosná konštrukcia je hliníková, montuje sa na krokvy pod škridlou (šikmá strecha), pri plechovej streche sa prevŕtava krytina priamo na krokvy, pri rovnej streche sa využíva betónová záťaž a nízkoprofilové konštrukcie (ochrana pred vetrom)

Mám záujem o návrh cenovej ponuky

Vyplnením nasledujúceho formulára získate bezplatnú cenovú ponuku pre váš rodinný dom: