Ako prebieha montáž fotovoltaiky?

02.08.2018

V prípade riešenia on-grid sa zvolí počet, poloha a orientácia panelov. Následne sa na základe typu strešnej konštrukcie inštaluje nosná hlinníková konštrukcia prichytením o krokvy strechy (v prípade plochej strechy najčastejšie pomocou záťaže a bez prevŕtavania). Panely sa primontujú na konštrukciu a prepoja sa s optimizérmi výkonu, následne sa zvedú dva DC káble (spolu priemer cca 2 cm) do interiéru. V interiéri sa nainštaluje menič a skrinka na ochrany (nástenné prevedenie). DC a AC strany sa prepoja v meniči napätia, potom sa nainštalujú ističe a prepäťová ochrana. AC strana z meniča sa finálne zapojí do domového rozvádzača (tam, kde máte hlavný vypínač a ističe) a systém sa následne uvedie do skúšobnej prevádzky. Otestuje sa telemetria optimizérov a prebehne ich spárovanie. V prípade, že domácnosť má wifi router, sa monitoring systému pripojí na internet. V prípade batériového riešenia sa doplní batéria (nástenné prevedenie), batériový manažment a dátové prepojenie CAT5e kabelážou. Po výmene elektromera distribučnou spoločnosťou sa následne zariadenie uvedie do prevádzky a spokojne sa užíva po dlhé roky.