Máte záujem o fotovoltaiku na dom? Uvádzame prehľadný postup

29.10.2018

  • obhliadka nehnuteľnosti, návrh vhodného výkonu a zapojenia systému (trasovanie, rozmiestnenie panelov a vnútornej technológie), cenová ponuka
  • prejdenie si dotačných pravidiel, ak ich domácnosť spĺňa
  • podpis zmluvy o dielo
  • žiadosť o dotáciu (buď priamo domácnosť alebo vám s tým pomôžeme my) v príslušnom dotačnom kole
  • v prípade úspešnej žiadosti požiadame za vás o vyjadrenie k pripojeniu distribučnú spoločnosť
  • po akceptácií distribúcie dohodnutie termínu montáže
  • montáž riešenia (on-grid zvyčajne 1 až 2 dni, hybrid maximálne 3 dni)
  • odovzdanie diela, odskúšanie a testovacia prevádzka
  • vyhotovenie technickej dokumentácie a jej zaslanie na distribučnú spoločnosť, následne žiadosť o výmenu starého elektromera za inteligentný (cca 10 dní) - riešime za vás
  • distribučná spoločnosť vymení elektromer a fotovoltaiku je možné spustiť (cca 10 dní), následne môžete spokojne šetriť energie