Fotovoltaika pre firmu

07.02.2020

Fotovoltaické systémy sú obzvlášť vhodné pre firmy a inštitúcie, ktorých odber elektriny prebieha počas dňa, teda v čase kedy svieti slnečné žiarenie. To znamená, že pri vhodne navrhnutom systéme dokáže odberné miesto spotrebovať takmer celú vyrobenú elektrinu a to aj bez nutnosti akumulácie elektriny do drahšej batérie.

Je potrebné si uvedomiť, že fotovoltaický systém má slúžiť na zníženie spotreby elektriny a nie na odstrihnutie od verejnej siete, nakoľko to nie je ekonomicky a častokrát ani technicky možné bez náročných kompromisov. Fotovoltaika taktiež v režime lokálneho zdroja nemá slúžiť na predávanie prebytkov, ale na vlastnú spotrebu priamo na mieste spotreby. 

Vzhľadom na ceny fotovoltaických komponentov (každoročne sa znižujú) ako aj ceny elektriny pre firmy (takmer vždy vyššie ako pre domácnosti) je návratnosť pri vhodne dimenzovanom výkone cca 7 rokov pri záruke na panely 25 rokov. Je to dlhodobá investícia, ktorá šetrí peniaze a naše ovzdušie počas desiatkov rokov. Taktiež zvyšovanie cien elektriny hrá "v prospech" fotovoltaiky, ktorej návratnosť sa tým pádom dokáže v priebehu prevádzky skracovať. Dôležitou súčasťou každej serióznej ponuky je technicko-ekonomická štúdia, ktorá zohľadňuje presné štvrťhodinové dáta odberu činného výkonu z elektromera, čím sa zabezpečí efektívny návrh fotovoltaického systému na mieru zákazníka.

Viac informácií o fotovoltaickom systéme pre firmy nájdete v tejto časti webu.