Jedno alebo trojfázový menič?

01.05.2019

V prípade malých zdrojov pre domácnosti do výkonu cca 4,6 kW platí, že stačí inštalovať lacnejší jednofázovy systém s meničom bez obavy z toho, že sa nebude "šetriť" aj na zvyšných dvoch fázach. Dôvod je jednoduchý - po inštalácii fotovoltaiky distribučná spoločnosť vymení domácnosti elektromer za nový, tzv. inteligentný, ktorý bilancuje okamžitú výrobu a spotrebu elektriny všetkých troch prívodných fáz do domu. V praxi to teda znamená, že ak má domácnosť aktuálnu spotrebu napríklad na fáze L2=1 kW a L3=1 kW (t.j. odoberá zo siete na oboch fázach 1 kW, spolu 2 kW), ale výroba fotovoltiky fyzicky napojenej na fázu L1 je rovná 2 kW, toto vyhodnocuje chytrý elektromer ako súčet +1 +1 -2 = 0 kW. Takéto bilancovanie robí každých 15 minút. To znamená, že elektromer fakturuje spotrebu 0 kW bez ohľadu na fyzické zapojenie meniča na ktorúkoľvek fázu. Takéto meranie umožňuje pripájať jednoduché a lacnejšie jednofázové meniče na rozdiel od drahších trojfázových, a to až do výkonu 4,6 kW. V prípade, že zákazník požaduje výkon vyšší ako 4,6 kW, je už potrebné zachovať symetriu prebytkov do siete a použiť trojfázový menič.