Monitoring FVE

01.02.2019

Monitoring fotovoltaiky je možné rozdeliť na základný a rozšírený. Základný monitoring vo väčšine bežných meničov zahŕňa krivku výroby elektriny v čase. Je vhodný v prípade, ak domácnosť nepožaduje viac informácií a mieru úspory si vie odsledovať len z faktúr za elektrinu. Základný monitoring meniča SolarEdge navyše umožňuje sledovať aj výkonnosť jednotlivých panelov a taktiež umožňuje identifikovať prípadné vady a poruchy vďaka autodiagnostike. 

Rozšírený monitoring umožňuje sledovať spotrebu elektriny, mieru vlastnej spotreby solárnej energie, a teda aj solárneho pokrytia. Ide o hardvérové riešenie pomocou meracích transformátorov a podružného meradla, ktoré je nutné inštalovať na prívode elektriny do domu (najčastejšie v rozvodnej skrinke s ističmi). Rozšírený monitoring umožňuje kompletné sledovanie výkonnosti a efektivity, pričom plní aj funkciu vyhodnocovania a dodatočného upravovania systému. Našim zákazníkom takýto rozšírený monitoring vždy odporúčame (ak je to technicky možné), nakoľko pomáha lepšie pochopiť, ako systém funguje počas celého roka. Monitoring je dostupný na PC, smartphone, či tablet a dáta sa ukladajú na cloude SolarEdge. Príklady vzorových systémov si môžete pozrieť priamo na webe monitoringu SolarEdge.