Návrh výkonu fotovoltaiky

06.12.2018

V prípade rodinných domov je pre správne fungovanie a efektívnosť systému vhodné navrhnúť systém podľa ročnej spotreby elektriny.

Bežne inštalované výkony našich pre domácnosti sú v rozmedzí 2 až 10 kWp. Ak v našich podmienkach nainštalujeme fotovoltaické panely medzi juhovýchodom až juhozápadom, so sklonom strechy 25 až 40 stupňov, vyrobí jeden inštalovaný kilowatt približne 1 000 kWh elektriny za rok.

Uvádzame orientačný prehľad výkonov systémov voči ročnej spotrebe rodinného domu:

  • ročná spotreba cca do 3 MWh - vhodný výkon FV do 2,5 kWp (výroba 2,5 MWh)
  • ročná spotreba cca do 5 MWh - vhodný výkon FV do 3,5 kWp (výroba 3,5 MWh)
  • ročná spotreba cca do 7 MWh - vhodný výkon FV do 4,5 kWp (výroba 4,5 MWh)
  • ročná spotreba cca do 10 MWh - vhodný výkon FV do 6 kWp (výroba 6 MWh)
  • ročná spotreba cca do 12 MWh - vhodný výkon FV do 7 kWp (výroba 7 MWh)

Príliš predimenzovaný výkon elektrárne znamená zbytočne vysoké prebytky elektriny, čím je fotovoltaický systém neefektívny. Príliš malý výkon naopak znamená nízke pokrytie spotreby domácnosti. Ekonomicko-technické optimum pokrytia spotreby fotovoltaikou je približne 40 % ročne. Samozrejme, miera pokrytia spotreby závisí od ročného obdobia - v lete to pokojne môže byť aj 70 % počas slnečného dňa.

Výhodou našich meničov s technológiou SolarEdge je možnosť ďalšieho navyšovania výkonu na jednosmernej (DC) strane fotovoltaického systému až do cca 150 %. To znamená, že sa dajú v budúcnosti doplniť ďalšie panely, prípadne vymeniť panely za silnejšie.

V prípade firemných zákazníkov je návrh vždy individuálny, ideálne ak sú dostupné aj priebehové dáta o odbere elektriny z elektromera.