Zelená domácnostiam v roku 2019

06.10.2018

Aktuálne SIEA pripravuje pokračovanie projektu Zelená domácnostiam na podporu obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach na Slovensku. Uvádzame pre vás zhrnutie informácií, ktoré sú momentálne k dispozícií k pokračovaniu programu:

  • poukážky by mali vydávané od roku 2019 do roku 2023
  • rozpočet 48 miliónov € bol už schválený, pre porovnanie, pre roky 2016 až 2018 bolo k dispozícií 45 miliónov €
  • v rámci projektu by mohlo byť do roku 2023 podporených ďalších 25-tisíc inštalácií
  • dotácie budú určené pre domácnosti mimo Bratislavského samosprávneho kraja
  • pôvodný systém vydávania poukážok SIEA plánuje rozšíriť o zásobník žiadostí, aby mohli domácnosti žiadať o poukážky priebežne
  • v programu je plánované ukončenie uprednostňovania akumulácie, to znamená že aj riešenia bez batérie (on-grid) budú mať rovnakú šancu na získanie podpory
  • príspevok na kW výkonu by sa mal znížiť, takže sa dá očakávať, že sa poskytne podpora pre väčší počet domácností
  • záujemcovia budú môcť upraviť niektoré údaje vo svojej žiadosti, takže bude možné napríklad zmeniť typ zariadenia ale s rizikom, že sa posunú na koniec zásobníka

Zdroj: www.zelenadomacnostiam.sk