FOTOVOLTAICKÉ RIEŠENIA NA KĽÚČ PRE FIRMY

Fotovoltaické systémy sú obzvlášť vhodné pre firmy a inštitúcie, ktorých odber elektriny prebieha počas dňa, teda v čase kedy svieti slnečné žiarenie. Pri vhodne navrhnutom systéme dokáže firma spotrebovať takmer celú vyrobenú elektrinu, a to aj bez nutnosti akumulácie do batérie.

Inštaláciou nášho fotovoltaického systému získate tieto VÝHODY:

  • ekologický zdroj čistej elektrickej energie, ktorú si sami vyrobíte a spotrebujete,
  • menšiu závislosť od štandardných dodávateľov elektriny,
  • rýchlu návratnosť investície na úrovni 8 rokov vďaka vysokej vlastnej spotrebe elektriny (90-100 %),
  • zníženie prevádzkových nákladov firmy, využitím alternatívneho zdroja energie,
  • absolútny prehľad o výrobe elektriny a spotrebe firmy vďaka monitoringu pre PC, tablet či smartfón,
  • špičkovú fotovoltaickú technológiu SolarEdge vrátane výkonových optimizérov,
  • benefit zelenej firmy s vlastnou fotovoltaickou elektrárňou na streche,
  • dlhú životnosť elektrárne (25 a viac rokov), 
  • nadštandardne dlhé výrobné záruky (12 rokov menič, 25 rokov panely, 25 rokov optimizéry).

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA - FOTOVOLTAIKA PRE FIRMY

Inštalovaný výkon systému: 20 kWp (66 panelov, každý o výkone 300 Wp)

Typ riešenia: fotovoltaika on-grid bez batérie, menič SolarEdge vrátane monitoringu výroby a spotreby, s možnosťou obmedzovania výkonu meničom (v zmysle podmienok lokálneho zdroja)

Ročná výroba elektriny z fotovoltaiky: 22 MWh/rok

Cena elektriny za kWh odoberanú zo siete vrátane distribúcie: 180 €/MWh

Miera využitia elektriny z FV na vlastnú spotrebu: 90 % (cca 20 MWh)

Ročná úspora elektriny: 20 x 180 = 3 600 €

Cena riešenia na kľúč s DPH: 26 000 € s DPH

Jednoduchá návratnosť riešenia: 7,2 rokov (bez zarátania možného rastu cien elektriny v budúcnosti)

Záruka výrobcu na panely: 25 rokov na výkon / 15 rokov na mechanické opotrebenie

Záruka výrobcu na menič: 12 rokov (s možným rozšírením na 20 rokov)

Záruka výrobcu na nosnú konštrukciu: 12 rokov

Mám záujem o cenovú ponuku!

Vyplnením nasledujúceho formulára získate bezplatnú cenovú ponuku na mieru: