Ochrana osobných údajov


Informácie o ochrane osobných údajov

V súvislosti s poskytovaním našich služieb získavame vaše osobné údaje, samozrejme ale rešpektujeme vaše súkromie a dodržiavame príslušné právne predpisy o ochrane osobných údajov a súkromia.

Posledná aktualizácia dokumenta je z dňa: 16.9.2018

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť:

E-POWER SERVICES s.r.o.

B. Nemcovej 6/1710 934 01 Levice

IČO: 45465894

DIČ: 2022996360

Zapísaná na Nitra, odd. Sro, vl.č.26279/N

Spoločnosť spracúva osobné údaje zákazníkov v rozsahu a za podmienok uvedených v tomto dokumente a ako prevádzkovateľ zodpovedá za ich ochranu a spracúvanie.

Aké typy osobných údajov naša spoločnosť zhromažďuje?

V prípade, že nás kontaktujete ohľadom ponuky služieb, môžeme od Vás požadovať údaje: Názov spoločnosti, adresa spoločnosti, počet odberných miest, e-mail, telefón. Tieto údaje sú nevyhnutné pre vzájomnú komunikáciu ohľadom spracovania návrhu riešenia a v prípade vzájomnej dohody na vytvorenie obchodnej zmluvy. V prípade ak navštívite naše stránky, naše internetové stránky automaticky vytvárajú záznamy o Vašej návšteve. Tieto záznamy najčastejšie zahŕňajú IP adresu, čas prístupu, informácie o webových stránkach, z ktorých ste sa pripojili, navštívených stránkach, použitých odkazoch a prvkoch, zobrazenom alebo požadovanom obsahu alebo type prehliadača alebo aplikácie, jazyku a ďalšie informácie. Po akceptovaní našej ponuky potrebujeme k ďalšej analýze údaje o odbernom mieste a údaje o 15 minútových odberoch elektriny a vašu faktúru za elektri a to len po vašom vyslovenom súhlase.

Aký je dôvod spracovovania osobných údajov

Vaše údaje z kontaktného formulára môžeme využiť na komunikáciu s Vami ohľadom dopytu a ďalšieho riešenia. Druhý dôvod je marketing a reklama - záznamy o návšteve našej webovej stránky využívame na zlepšovanie služieb našim zákazníkom, slúžia ako zdroj informácií pre cielenie reklám a vytváranie obsahu reklám.

Oprávnený záujem

Našim oprávneným záujmom, v súlade s bodom 47 recitálu a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( GDPR ), je výkon úloh spojených s podnikateľskou činnosťou, v súlade s požiadavkami obchodných partnerov a v ich prospech.

Opatrenia prijaté na ochranu osobných údajov

Vaše osobné údaje bez vášho súhlasu nepredávame, neprenajímame ani iným spôsobom neposkytujeme tretím stranám s výnimkou našich zamestnancov. Pre oblasť riešenia ochrany súkromia sme určili osobu s konkrétnou zodpovednosťou.

Práva dotknutých osôb

Podľa nariadenia GDPR, majú návštevníci stránok ako aj záujemci o naše služby dodatočné práva:

  1. Ak chcete získali kópiu vašich údajov zaslaných v kontaktnom formulári, prosím kontaktujte nás na info@epowerservices.sk.
  2. Ak chcete opraviť zaslané údaje, prosím kontaktujte nás na info@epowerservices.sk
  3. Ak chcete zmazať zaslané údaje, prosím kontaktujte nás na info@epowerservices.sk

Súbory cookie

Naša stránka používa súbory cookie. Súbory cookie sú súbory, ktoré do vášho PC posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštívite a ukladajú sa do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodne súbor cookie vytvoril. Ak si chcete prečítať ďalšie informácie o týchto technológiách a o tom, ako fungujú, pozrite si napríklad allaboutcookies.org.

Prečo používame súbory cookie

Vylepšenie webovej stránky: Vykonávame analýzu návštev našej stránky, aby sme lepšie porozumeli používateľom - aby sme vedeli, čo si ľudia zo stránky prečítajú. Taktiež sledujeme, odkiaľ sa prezerá obsah, aby sme mohli stránky upravovať za účelom optimálneho využívania. Skúmame, aký typ referencie sa používa na nájdenie našej stránky. Môžeme tak odhadnúť efektívnosť našich propagačných akcií a reklamných kampaní. Pomocou týchto súborov cookie môžeme dynamicky zobrazovať reklamy na webových stránkach tretej strany (napríklad Facebook, Google). Naše domény tiež môžu obsahovať prvky, ktoré nastavujú súbory cookie za subjekty tretej strany, napr. služby Google Analytics.

Google AdWords remarketing

Táto webstránka môže používať remarketing službu Google AdWords za účelom inzercie na webstránkach tretích strán (vrátane Google) na základe ich predchádzajúcich návštev. To môže znamenať, že znovuoslovujeme predchádzajúcich návštevníkov, ktorí napr. nevyplnili kontaktný formulár ale na stránke strávili dostatok času takže predpokladáme, že jej obsah je pre nich relevantný. Zobrazená reklama sa môže zobraziť vo výsledkoch vyhľadávanie Google alebo na webstránke v Obsahovej sieti Google. Pre funkčnosť remarketingu sú potrebné cookie. Akékoľvek dáta zozbierané týmto spôsobom budú použité len v súlade s týmito podmienkami použitia a podmienkami použitia spoločnosti Google. Svoje preferencie si môžete upraviť v nastavení reklám Google. Z tohto programu máte možnosť vystúpiť úplne pomocou svojich cookie nastavení v prehliadači alebo pri permanentom použití pluginu v prehliadači.

Ako môžete spravovať súbory cookie?

Dostupné možnosti na správu súborov cookie si môžete pozrieť vo svojom internetovom prehliadači. Pomocou prehliadača si môžete spravovať súbory cookie týkajúce sa základných funkcií, zlepšenia webovej stránky, prispôsobenia a reklamy. Rôzne prehliadače využívajú rôzne spôsoby na zakázanie súborov cookie, ale väčšinou sa nachádzajú v ponuke Nástroje alebo Možnosti. Zakázanie súborov cookie nemá vplyv na zobrazovanie našich webových stránok.

Ako dlho si informácie ponechávame?

To závisí od typu súborov cookie. Platnosť súborov typu "session cookie" vyprší po zatvorení prehliadača. Trvalé súbory cookie majú obvykle dátum skončenia platnosti v rozsahu od dvoch mesiacov až do niekoľkých rokov.