Parametre riešení bez batérie

V cene systému je montáž, doprava, kompletný materiál, nastavenie monitoringu, žiadosť o dotáciu (ak je možná), žiadosť o pripojenie do distribučnej sústavy a kompletné sprevádzkovanie na kľúč vrátane DPH.

Inštalovaný výkon zariadenia: 3,36 kWp

Počet panelov: 12 ks

Záber plochy: 21 m2

Typ panelov: Axitec AC-280P/156-60S, 280 Wp (1,7 x 1 m)

Striedač: SolarEdge 3000H HD-Wave

Ostatné komponenty: optimizéry na každý panel, nosná konštrukcia K2, kabeláž DC + AC, istenia, smartmeter

Ročná výroba elektriny: 3 - 3.5 MWh

Monitoring elektrárne: áno, kompletný prehľad o výrobe aj spotrebe elektriny

Možnosť doplniť batériu: áno, kedykoľvek v budúcnosti

Vhodné pre ročnú spotrebu domácnosti: 3 - 5 MWh

Priemerná úspora elektriny: 30 - 40 % 

Cena riešenia vrátane DPH na kľúč: 6 000 €

Finančný príspevok Zelená domácnostiam: 1 500 € (len pre mimobratislavské kraje)

Platba zákazníka s DPH: 4 500 €


Inštalovaný výkon zariadenia: 4,48 kWp

Počet panelov: 16 ks

Záber plochy: 28 m2

Typ panelov: Axitec AC-280P/156-60S, 280 Wp (1,7 x 1 m)

Striedač: SolarEdge 4000H HD-Wave

Ostatné komponenty: optimizéry na každý panel, nosná konštrukcia K2, kabeláž DC + AC, istenia, smartmeter 

Ročná výroba elektriny: 4 - 4.5 MWh

Monitoring elektrárne: áno, kompletný prehľad o výrobe aj spotrebe elektriny 

Možnosť doplniť batériu: áno, kedykoľvek v budúcnosti 

Vhodné pre ročnú spotrebu domácnosti: 5 - 8 MWh

Priemerná úspora elektriny: 30 - 40 % 

Cena riešenia vrátane DPH na kľúč: 7 200 €

Finančný príspevok Zelená domácnostiam: 1 500 € (len pre mimobratislavské kraje)

Platba zákazníka s DPH: 5 700 €


Inštalovaný výkon zariadenia: 5,6 kWp

Počet panelov: 20 ks

Záber plochy: 34 m2

Typ panelov: Axitec AC-280P/156-60S, 280 Wp (1,7 x 1 m)

Striedač: SolarEdge 5k

Ostatné komponenty: optimizéry na každý panel, nosná konštrukcia K2, kabeláž DC + AC, istenia, smartmeter 

Ročná výroba elektriny: 5 - 5.6 MWh

Monitoring elektrárne: áno, kompletný prehľad o výrobe aj spotrebe elektriny 

Možnosť doplniť batériu: áno, kedykoľvek v budúcnosti 

Vhodné pre ročnú spotrebu domácnosti: 8 - 12 MWh

Priemerná úspora elektriny: 30 - 40 % 

Cena riešenia vrátane DPH na kľúč: 8 700 €

Finančný príspevok Zelená domácnostiam: 1 500 € (len pre mimobratislavské kraje)

Platba zákazníka s DPH: 7 200 €

Pozrite si aj parametre riešení s batériou.


Vyššie výkony FVE naceňujeme individuálne - maximálne do inštalovaného výkonu 10 kWp na jeden rodinný dom v zmysle platnej legislatívy.